WhatsApp dünyanın her yerinde kullanıcılara mesajlaşma, İnternet üzerinden arama yapma ve diğer çeşitli hizmetler sunuyor. WhatsApp hakkında daha fazla bilgi edinmek için Yardım Merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.

WhatsApp kolluk kuvvetlerinin tüm dünyada insanların güvenliğini korumak için yaptığı çalışmaları takdir etmektedir. Yürürlükteki kanun ve ilkelere göre kolluk kuvvetlerinden gelen talepleri dikkatli bir şekilde incelemek, doğrulamak ve bu taleplere yanıt vermek için hazırız.

Aşağıdaki operasyonel yönergeler WhatsApp’tan hesap kayıtlarını talep eden kolluk kuvvetleri görevlilerine yöneliktir. Kendi hesapları hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılar WhatsApp’taki Hesap Bilgilerini Talep Et özelliğini kullanabilirler. Bu bilgiler her zaman değişebilir.

Kolluk Kuvvetlerinin Taleplerine Yanıt Verme

Bu kılavuza ek olarak, kolluk kuvvetleri görevlileri sorularını iletmek için veya acil durumlarda WhatsApp ile aşağıda açıklanan şekilde iletişime geçebilirler. Zamanında yanıt alabilmek için lütfen kolluk kuvvetlerinin sorularını WhatsApp Destek ekibine veya kolluk kuvvetlerine yönelik olmayan diğer herhangi bir kanala göndermeyin.

ABD Yasal İşlem Şartları

WhatsApp, hesap kayıtlarını yalnızca hizmet koşullarımıza ve federal Kayıtlı İletişimler Yasası (Stored Communications Act, “SCA”), 18 U.S.C. Kısım 2701-2712 dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara uygun şekilde açıklar. ABD yasaları uyarınca:

  • Temel abone kayıtlarının (18 U.S.C. Kısım 2703(c)(2)’de tanımlanan şekliyle) açıklanmasını zorunlu tutmak için resmi bir cezai soruşturmayla bağlantılı olarak çıkarılmış geçerli bir mahkeme celbi gerekmektedir. Söz konusu hesap kayıtları; (varsa) ad, hizmet başlangıç tarihi, son görülme tarihi, IP adresi ve e-posta adresini içerebilir.
  • Hesapla ilgili belirli kayıtların veya diğer bilgilerin açıklanmasını zorunlu tutmak için 18 U.S.C. Kısım 2703(d) uyarınca çıkarılmış bir mahkeme emri gerekmektedir. Hesapla ilgili belirli kayıtlar ve diğer bilgiler, iletişimin içeriklerini kapsamaz ancak kullanıcıyı engellemiş veya kullanıcı tarafından engellenmiş numaraların yanı sıra yukarıda tanımlanan temel abone kayıtlarını içerebilir.
  • Herhangi bir hesabın kayıtlı içeriklerinin açıklanmasını zorunlu tutmak için Federal Cezai Prosedür Kuralları’nda açıklanan prosedürler veya eyalet emirleri için eşdeğer prosedürler uyarınca çıkarılmış bir arama emri gerekmektedir.
  • Hesabın kayıtlı içerikleri arasında, varsa “hakkımda” bilgisi, profil fotoğrafları, grup bilgileri ve telefon rehberi bulunabilir. Hizmetimizi sağlamak için izlediğimiz olağan süreç kapsamında WhatsApp, teslim edilen mesajları veya söz konusu teslim edilen mesajların işlem log kayıtlarını saklamaz ve teslim edilmeyen mesajlar 30 gün sonra sunucularımızdan silinir. WhatsApp hizmetleri uçtan uca şifrelenmiş şekilde sunulur ve bu özellik her zaman etkindir.
  • WhatsApp için geçerli olan ulusal güvenlik celbi maddesini, ad ve hizmet süresi olmak üzere yalnızca iki kategorideki bilgilerin sağlanması zorunluluğu olarak yorumlarız.

Uluslararası Yasal İşlem Şartları

Hesap kayıtlarını yalnızca hizmet koşullarımıza ve yürürlükteki yasalara uygun şekilde açıklarız. Ayrıca taleplerin insan hakları, kanuni prosedür ve hukukun üstünlüğü gibi uluslararası olarak tanınan standartlara uygun olup olmadığını değerlendiririz. Bir hesabın içeriğinin açıklanmasını zorunlu tutmak için Karşılıklı Hukuki Yardım Anlaşması talebi veya yetkilendirme yazısı gerekli olabilir.

Hesapların Saklanması

WhatsApp, resmi cezai soruşturmalarla bağlantılı hesap kayıtlarını, resmi yasal süreç ihbarını almamızın ardından 90 gün boyunca saklamak için gereken adımları atacaktır. Resmi saklama taleplerini, aşağıda açıklanan biçimde WhatsApp Kolluk Kuvvetleri Çevrimiçi Talep Sistemi üzerinden hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz.

Acil Talepler

Kolluk kuvvetleri görevlileri, bir çocuğun zarara uğraması ihtimalini veya herhangi bir kişinin ölüm ya da ciddi fiziksel zarara uğraması riskini barındıran, bilgilerin geç kalınmadan açıklanmasının gerekli olduğu durumlara müdahale etmek amacıyla WhatsApp Kolluk Kuvvetleri Çevrimiçi Talep Sistemi’ni kullanarak taleplerini gönderebilirler. Bu tür taleplerin hızlandırılmış şekilde işleme alınabilmesi için mesajınızın konu satırına “EMERGENCY” (ACİL) kelimesini eklemenizi öneririz. Kullanıcı verileriyle ilgili resmi talepler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.

Not: Kolluk kuvvetleri görevlileri dışındaki taraflarca iletilen talepler incelenmeyecek veya yanıtlanmayacaktır. Lütfen acil talepleri resmi makamlarca verilmiş bir e-posta adresi kullanarak iletin. Acil bir durum hakkında bilgi sahibi olan kullanıcılar derhal ve doğrudan bölgelerindeki kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmelidir.

Çocukların Güvenliği Önemlidir

Resmi talepler aracılığıyla dikkatimize sunulan içerikler dahil olmak üzere, dünyanın herhangi bir yerinde hizmetimizde görülen belirgin çocuk istismarı durumlarının tümünü Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’ne (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC) bildiriyoruz.

NCMEC; Uluslararası Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi ve dünyanın her yerinden kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde çalışmaktadır. Çocuk istismarı veya güvenlik konularıyla ilgili taleplerde, lütfen söz konusu olan bu durumları belirtin ve bu konuları hızlı ve etkili bir şekilde ele alabilmemiz için ilgili NCMEC raporu tanımlayıcılarını talebinize dahil edin.

Verilerin Tutulması ve Kullanılabilirliği

Uygun bir yöntem kullanılarak iletilen yasal işlem taleplerinde özel olarak belirtilen ve makul bir biçimde bulup alabileceğimiz bilgileri arar ve açıklarız. Bir kullanıcının ilgili içeriği hizmetimizden silmesinden önce geçerli bir saklama talebi almadıysak verileri kolluk kuvvetleriyle ilgili amaçlar doğrultusunda tutmayız.

Hizmetimizi sağlamak için izlediğimiz olağan süreçte WhatsApp, teslim edilen mesajları veya teslim edilen bu mesajlara ait işlem log kayıtlarını saklamaz. Teslim edilmeyen mesajlar 30 gün sonra sunucularımızdan silinir. WhatsApp Gizlilik İlkesi’nde belirtildiği gibi, gerekli olduğuna iyi niyet çerçevesinde inanmamız durumunda;

(a) kullanıcılarımızın güvenliğini korumak,

(b) yasa dışı hareketleri tespit etmek, araştırmak ve engellemek,

(c) yasal işlemlere veya resmi taleplere yanıt vermek 

(d) Koşullarımızı ve ilkelerimizi uygulamak amacıyla, kullanıcı bilgilerini toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir ve paylaşabiliriz.

Kullanıcı bilgileri, bazı kullanıcıların hizmetimiz üzerinden diğer kişilerle nasıl etkileşim kurduğuna dair bilgileri de içerebilir. Ayrıca hizmetlerimiz uçtan uca şifrelenmiş şekilde sunulur ve bu özellik her zaman etkindir. Uçtan uca şifreleme, mesajların, WhatsApp tarafından ve üçüncü taraflarca okunmaya karşı koruma sağlamak amacıyla şifrelendiği anlamına gelir. WhatsApp’ta güvenlik hakkında daha fazla bilgi için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.

Talep Şekilleri

Fazlasıyla genel kapsamlı veya belirsiz talepleri işleme almamız mümkün değildir. Tüm taleplerde, talep edilen kayıtlar özel olarak tanımlanmalı ve aşağıdakiler belirtilmelidir:

  • Talebi oluşturan yetkili makamın adı, sorumlu temsilcinin kimlik kartı veya kimlik numarası, kolluk kuvvetlerine ait bir alan adına sahip bir e-posta adresi ve doğrudan iletişim için kullanılabilecek telefon numarası
  • Geçerli ülke kodları dahil olmak üzere ilgili WhatsApp hesap numarası
  • Ülke kodlarıyla ilgili daha fazla bilgiye bu makaleden ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı İzni

Bir WhatsApp kullanıcısı bir kolluk kuvvetleri görevlisine kendine ait hesap bilgilerine erişmesi veya bu bilgileri alması için izin vermişse, söz konusu kolluk kuvvetleri görevlisi bu kullanıcı hakkında bilgi almak istediğinde, kullanıcı talep edilen bilgileri kendi hesabından kendi kendine almaya yönlendirilmelidir. Kullanıcılar WhatsApp’taki Hesap Bilgilerini Talep Et özelliğini kullanabilirler.

Bildirim

Yasalarca yasaklanan durumlar veya çocuk istismarı vakaları, acil durumlar ya da bildirimde bulunmanın ters etki yaratabileceği durumlar gibi istisnai koşullar dışında WhatsApp, bilgileri açıklamadan önce hizmetimizi kullanan kişilere ait bilgilere ilişkin talepleri, söz konusu kişilere bildirme hakkını saklı tutar.

Tanıklık

WhatsApp uzman tanıklık desteği sağlamamaktadır. Ayrıca WhatsApp kayıtları yasalar uyarınca kendi kendini doğrular niteliktedir ve bu kayıtlarla ilgili olarak bir kayıt sorumlusunun tanıklığına gerek yoktur. Özel bir sertifikasyon gerekiyorsa lütfen bu bilgiyi kayıt talebinize ekleyin.

Masrafların Geri Ödenmesi

Yasalarda belirtildiği şekilde, taleplere yanıt verirken yapılan masrafların geri ödenmesini isteyebiliriz. Bu ücretler her bir hesap için iletilen her bir sorgu bazında geçerlidir. Ayrıca olağan dışı veya yerine getirilmesi zor taleplere yanıt verirken yapılan masraflar için ek ücretler uygulayabiliriz. Çocukların, WhatsApp’ın ve kullanıcılarımızın zarar görmesi ihtimalini taşıyan durumların araştırıldığı hallerde ve acil taleplerde bu ücretlerden feragat edebiliriz.

Taleplerin Gönderilmesi

İnternet üzerinden

Kolluk kuvvetleri görevlileri taleplerin gönderilmesi, takip edilmesi ve işleme alınması için Kolluk Kuvvetleri Çevrimiçi Talep Sistemi’ni kullanabilirler. Kolluk Kuvvetleri Çevrimiçi Talep Sistemi’ne erişmek için resmi makamlarca verilmiş bir e-posta adresi gerekir.

WhatsApp’tan hesap kayıtlarını almak isteyen kolluk kuvvetleri görevlileri, taleplerini WhatsApp LLC’ye yönlendirmelidir.

Adres

İlgi: WhatsApp LLC, Law Enforcement Response Team

WhatsApp LLC
1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
Amerika Birleşik Devletleri

Taleplerini Kolluk Kuvvetleri Çevrimiçi Talep Sistemi üzerinden göndermeyen kolluk kuvvetleri görevlilerinin yanıt alması daha uzun sürecektir. Taleplerin hem elektronik olarak hem de fiziksel kopya şeklinde gönderilmesi de talebin işleme alınma süresini uzatabilir.

Not:

  • Yasal işlemle ilgili taleplerin bu yöntemlerden herhangi biri kullanılarak kabul edilmesi kolaylık sağlama amacını taşır ve yetkisizlik ya da uygun hizmet dahil olmak üzere, herhangi bir itiraz hakkından feragat edildiği anlamına gelmez.
  • Yukarıdaki adreslere kolluk kuvvetleri görevlisi olmayan kişiler tarafından gönderilen yazışmalar yanıtlanmayacaktır.

Yönergelerin Güncellenmesi

WhatsApp bu bilgileri düzenli olarak güncelleyebilir. Talepte bulunmadan önce lütfen yönergeleri inceleyin.


%d blogcu bunu beğendi: