fbpx

Ay: Aralık 2022

İBB ve İştiraklerini Masak Uzmanı,Maliye Müfettişleri oluşan 8 Kişilik Teftiş heyeti incelemiş

Mevzuata göre belediye çalışanlarının atanma şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirme ve atama yetkisinin münhasıran belediye başkanlarına ait olduğu, atanma şartlarını taşımayanları atamaları halinde bundan hukuken sorumlu olacakları açıktır. Belediye şirketlerinde ise çalışanları işe alma ve işten çıkarma…